תודות

אני רוצה להודות ל:

הקב”ה שנתן לי את ברכתו וכל מה שצריך כדי לנהל את הפרויקט הזה לנכון.
אשתי שעומדת לימיני בכל יום.
הורי וסביי ובפרט אבי שלימד אותי והעניק לי את אהבת החזנות.
אני רוצה להודות לכל אחד ואחד שעזר לי ועוזר לי עדיין להקים את הפרויקט הזה ולהפיץ אותו.

העדפתי לא לכתוב רשימה ולרשום רק את הורי כדי לא לפגוע במי שיכולתי לשכוח.
לכן מנעתי ממני לכתוב שמות של אנשים שיודעים שהם חשובים בליבי ובלעדיהם לא היתי יכול לבצע את הפרויקט הזה כלל