קונסטנטין תפילות

Songs, melodies and Chazanut of the Nusach Constantine

Un nouveau site est en construction : Constantine Minhagim. Le présent site n'est plus mis à jour. Pour le moment, vous êtes invités à écouter tous les chants existants ainsi que les nouveaux sur la chaîne SoundCloud.

Last added songs
קול מהלל יגדל
מי אל כמוך
נעילה
יה שמע אביונך
השם מלך (ניגון יה שמע אביונך)
הלל
הפטרת תולדות
מי הוא זה מלך (שבת שחרית)
שירת הים (שבת שחרית)
תהילים קיט – הללויה הללויה הללו את שם השם (שחרית של שבת)
ימלוך השם (ניגון תיקון הטל)
ברכות אחרי ההפטרה
מגילת אסתר
תהילים יט – למנצח מזמור לדוד השמים (שחרית של שבת)
אשת חיל
תהילים קיט – אשרי תמימי דרך (אלפה ביתה)
בר יוחאי
מן המצר (ניגון שלוש רגלים)
גואלנו השם צבאות (מנחה של שבת)
תיקון הטל
פרשת בראשית
אדון הסליחות
להשם אלהנו הרחמים והסליחות
קידוש ליל יום טוב
כי אשמרה שבת
אל אדון
הפטרת בראשית
השם מלך (ניגון תיקון הטל)
תהילים יט – מזמור שיר ליום השבת (ניגון פורטוגזית)
תהילים ל – מזמור שיר חנוכת (ניגון חנוכה)
הנרות הללו
אחד מי יודע
ברכות לפני ההפטרה
עננו אבינו עננו
עננו אלוהי אברהם עננו
השם שמעתי שמעך
אלהי אל תדינני כמעלי
השם מלך (ניגון בילה יה חממי)
מי הוא זה מלך (ניגון שבת)
ימלוך השם (ניגון שבת)
אחות קטנה
למענך אלוהי
השכיבנו
שפל רוח
אל אדון (ניגון אנדלוסית)
לאל ברוך (ניגון יהודית-ערבית)
תהילים ה – למנצח אל הנחילות
תהילים ד – למנצח בנגינות
עשרת הדיברות (טעם עליון)
תהילים ג – מזמור לדוד בברחו
תהילים ב – למה רגשו גוים
תהילים א – אשרי האיש
שירת הים (טעם עליון)
הגדה של פסח
טעמים של ההפטרה
טעמים של התורה
נשמת כל חי
שיר השירים
תהילים – הקדמה (לכו נרננה)